L'Oficina Jove de l'Urgell - OJU - és un servei d’informació i assessorament adreçat principalment als i les joves de la comarca de l'Urgell. La nostra prioritat és la d’esdevenir útils i actius en facilitar l’accés als i joves a la informació en temàtiques com:

 Habitatge, arrelament i emancipació
 Treball i ocupació
 Feminisme
 Salut jove
 Educació i formació
 Cultura, oci i lleure
 Participació i associacionisme
 Mobilitat internacional
 Esport
 Programa d’emancipació juvenil (joves del món)

I qualsevol informació relacionada amb els i les joves: Cursos, subvencions, punts liles, Festa Jove, formacions, tallers, activitats, agendes comarcal i locals i d'altres.

L’Oficina Jove de l’Urgell i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil ofereixen una cartera de serveis amb tallers i xerrades presencials i virtuals dirigits a les persones joves. Aquests són impartits per les pròpies professionals de l’Oficina Jove, per agents externs o per la XNEJ.