Quan parlem de Salut en el nostre àmbit, ens referim al benestar de la persona jove des d'un punt de vista global: físic, afectiu, emocional i social. Per tant, entenem el concepte de salut des d'una perspectiva àmplia i amb mesures que garanteixin un nivell òptim de salut del jovent.

Incorporem les polítiques de salut com aquelles accions que tenen la intencionalitat d'incidir en la prevenció, l'adquisició i el reforç de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a millorar les condicions de salut presents i futures.