Ens trobem amb seriosos desequilibris demogràfics en l'àmbit territorial, especialment en les zones rurals, en les quals el despoblament, l'envelliment de la població, l'èxode juvenil, la masculinització de la societat, la reducció de la natalitat (amb el risc del tancament d'escoles i altres serveis), els baixos índexs de fertilitat o la dispersió territorial suposen uns reptes molt importants per a la Catalunya del futur.

Eva