El servei d’Emancipació Juvenil té la funció d’atendre i donar atenció individualitzada a persones migrades soles i a joves, de 16 a 35 anys, amb situació de vulnerabilitat o amb risc de patir-la, en el seu procés d’autonomia personal.

Entre algunes de les funcions que ofereix el programa, destaquem: assessorament en matèria d’estrangeria, orientació prelaboral i formativa, guia per a una futura emancipació residencial, atenció personalitzada i seguiment del cas, suport emocional, informar, orientar i acompanyar al i la jove amb relació als recursos comarcals existents, treball en xarxa…