Orientació en arrelament laboral, social i familiar
Derivacions als agents especialitzats segons cada cas: tècnica d’immigració del CCU, CCOO, UGT, Cartaes...
Seguiment i ajuda per iniciar tràmits