Anna Gómez
Tècnica comarcal de joventut
annag@urgell.cat
973 314 392
Eva Capdevila
Tècnica compartida de joventut
eva.capdevila@urgell.cat
693 056 340
Lola Martinez
Referent d’ocupació juvenil
referentoj@urgell.cat
693 003 840
Xisca Mora
Tècnica d’emancipació juvenil
emancipacio@urgell.cat
722526578