Eva Capdevila
Tècnica compartida de joventut
eva.capdevila@urgell.cat
693 056 340
Elisenda Torres
Suport a l'ocupació juvenil
suportoj@urgell.cat
693 003 840
Marta Freixes
Tècnica d’emancipació juvenil
emancipacio@urgell.cat
693 056 340
Roser Oliva
Tècnica de joventut de Tàrrega
joventut@tarrega.cat
638 212 683