El Pla Local de Joventut  (PLJ) és el document estratègic de referència a l’hora de plantejar i desenvolupar les polítiques de joventut del poble o municipi durant el període 2022-2025. Aquí és on es recolliran les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que donaran forma i coherència a l’actuació del Programa de Joventut de l’Ajuntament d’Agramunt, com al conjunt de les accions encarades a la població jove que es realitzaran des del consistori en els propers 4 anys. Aquest, és un document imprescindible a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per al d’oferir una resposta eficient a les necessitats i potencialitats de la població jove.

El Pla Local de Joventut presenta una doble finalitat. Per una banda, és un document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el que s’han tingut en compte dades quantitatives i qualitatives mitjançant les quals hem obtingut una visió general de les problemàtiques, necessitats i les expectatives del jovent del territori.

D’altra banda, gràcies a aquesta informació que ha estat recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les actuacions que es duran a terme a llarg termini en els pròxims 4 anys.

 Agramunt - Més informació
 Anglesola - Més informació
 Bellpuig: Atenció presencial els dijous als matins de 09:00h a 14:00h - Més informació
 Belianes - Més informació
 Castellserà - Més informació
 La Fuliola - Més informació
 Vilagrassa - Més informació

 Tàrrega
Roser Oliva
Tècnica de joventut de Tàrrega
joventut@tarrega.cat
973 311 608 (ext  247) - 638 21 26 83