El Pla Comarcal de Joventut 2021-25, és el document que regirà les polítiques comarcals de joventut en els propers quatre anys, sent fruït de la coordinació tècnica entre el servei comarcal de Joventut del Consell Comarcal, les diferents regidories de Joventut de la comarca, la figura política com és el Conseller de Joventut i per últim, però no menys important, són els protagonistes d’aquesta història, els i les joves del nostre territori. Aquest pla ofereix al jovent de l’Urgell acompanyament i reforç en les seves trajectòries vitals al llarg d’aquesta etapa, comprenen la franja d’edat entre 12 i 35 anys, ajustant així les polítiques de joventut a la realitat d’aquestes persones.

Més informació