Agrupament i Escolta
 L'Esplai de Tornabous-associació d'Educació en el Lleure
 GIC, Centre d'Esplai, Assoc. Tàrrega