Les violències sexuals són violències masclistes que abasten qualsevol conducta que impliqui la vulneració, en qualsevol forma, del dret a la llibertat, la intimitat i l’autonomia sexual de les persones, especialment de les dones.

Posem a disposició dels ens municipals, entitats, associacions i institucions el servei d’Urgell Lila. Aquest servei consta d’un espai anomenat “Punt Lila” destinat a informar, prevenir, sensibilitzar i intervenir sobre les violències masclistes, de gènere i LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturns.

 Cessió de material Punt Lila de L'urgell