Des de l’Oficina Jove de l’Urgell, ens comprometem a treballar per prevenir i reduir les violències sexuals en espais públics d’oci.

Aquest protocol ha de contribuir a erradicar assetjaments, agressions verbals i qualsevol mena de violència sexual als espais públics d’oci i per tant, aconseguir que tots aquests espais de socialització no estiguin condicionats per raó de sexe, orientació i/o identitat de gènere.

Per això l’objectiu estratègic d’aquest protocol és el següent:

Reduir les violències sexuals als espais públics d’oci de l’Urgell i promoure espais lliures de sexisme.

És la nostra obligació assegurar-nos que totes les persones que pateixen discriminacions per raó de sexe o gènere puguin viure en llibertat i sense tenir por a la nostra comarca. Per això assumim el repte de contribuir a l’erradicació del masclisme present en totes les expressions de la nostra societat, en aquest cas amb especial atenció en l’oci i la cultura de la nostra comarca.


Més informació